Informacja 81 554 78 88 biuro@ubezpieczenialublin.pl

o mozliwość otrzymania najlepszej oferty!

Przejdź do formularza

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia klientowi ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom.

To Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym wykupiliśmy ubezpieczenie OC - nie my - odpowiada za finansową rekompensatę szkód majątkowych i osobowych. Na przykład, pokrywa koszty leczenia osób poszkodowanych przez nas w wypadku oraz koszty naprawy pojazdu uszkodzonego przez nas.

Warunki ubezpieczenia OC reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. (Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 2003r. Nr 124, poz. 1152, wraz z późniejszymi zmianami).Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy lub krótszy, min. 30 dni (zgodnie przypadkami przewidzianymi w ustawie).

Należy pamiętać, aby najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia w poprzednim zakładzie ubezpieczeń, aby uniknąć podwójnego ubezpieczenia. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne przedłużenie jej w tym samym towarzystwie na kolejny rok.

Należy pamiętać, że każda przerwa w ubezpieczeniu OC może skutkować karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.Czego dotyczy?

Każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji, musi wykupić polisę OC. Nawet gdy jesteś właścicielem samochodu, którego nie używasz masz obowiązek zawarcia umowy OC.

Do zawarcia ubezpieczenia obowiązani są posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terenie RP:Zakres ubezpieczenia OC

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu lub innego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą:Zakres terytorialny

Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP oraz na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego.

Do ubezpieczenia OC proponujemy dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne, które ochronią Ciebie, Twoją rodzinę i Twoje auto:

Zgłoś szkodę - ubezpieczenia
Poleć naszą strone znajomemu

Przypominacz OC Zamów serwis pogodowy

Copyright © 2011 Lubelskie Centrum Ubezpieczeniowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.